CMWUM STOMATOLOGIA

CMWUM STOMATOLOGIA


Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. ul. Jana Nielubowicza 5, 02-097 Warszawa NIP: 526-25-08-021 REGON: 016415800 Znajdź nas na:

Kontakt CMWUM Centrum Medyczne WUM Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. jest spółką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, uczelni z 200-letnią tradycją i doświadczeniem w kształceniu najlepszych specjalistów w dziedzinie medycyny.

Stomatologia - Oddział CMWUM Emilii Plater. ul. E. Plater 21, 00-688 Warszawa. ... Diagnostyka, planowanie leczenia oraz zabiegi lecznicze w zakresie stomatologii zachowawczej z endodoncją oraz podstawowe zabiegi z zakresu periodontologii, wykorzystujące najnowsze osiągnięcia w tym zakresie.

Uruchomiliśmy nowe telefony kontaktowe dla pacjentów: * Zakładu Stomatologii Dziecięcej: 22 116 64 30 (wyłącznie do kontaktu w sprawie leczenia dzieci i młodzieży do 18 roku życia) e-mail: pedodoncja.ucs@gmail.com * Zakładu Ortodoncji: 22 116 64 61 Aktualne informacje o koronawirusie znajdą Państwo na stronie:

Stomatologia - Oddział CMWUM Emilii Plater. ul. E. Plater 21, 00-688 Warszawa. Zakłady; ... Zakres działalności medycznej. Zakład Stomatologii Zachowawczej udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowym, finansowanych ze środków publicznych oraz świadczeń komercyjnych. Świadczenia podstawowe obejmują przede wszystkim ...

Zakres działalności medycznej. Stomatologia dziecięca, w tym profilaktyka chorób jamy ustnej, diagnostyka i leczenie chorób jamy ustnej u dzieci i młodzieży, w tym próchnicy i zmian niepróchnicowych o charakterze starć i erozji zębów, wad rozwojowych i uszkodzeń urazowych zębów, chorób miazgi i powikłań zapalnych w tkankach okołokorzeniowych, chorób dziąseł i …

Zakres działalności dydaktycznej. Zakład Higieny Stomatologicznej jest miejscem specjalnie dedykowanym studentom Higieny Stomatologicznej. W Zakładzie prowadzone są zajęcia dydaktyczne z zakresu wymagań edukacyjnych dla zawodu higienistki stomatologicznej i higienisty stomatologicznego w oparciu o wymagane standardy i efekty kształcenia.

Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. ul. Jana Nielubowicza 5, 02-097 Warszawa NIP: 526-25-08-021 REGON: 016415800 Znajdź nas na:

Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. ul. Jana Nielubowicza 5, 02-097 Warszawa NIP: 526-25-08-021 REGON: 016415800 Znajdź nas na:

Witamy na stronie Zakładu Stomatologii Dziecięcej. Adres do korespondencji: Zakład Stomatologii Dziecięcej Uniwersyteckie Centrum Stomatologii WUM ul. Binieckiego 6 02-097 Warszawa. Kontakt do Zakładu: Rejestracja tel.: 22 270 16 16 email: rejestracja@ucs.cmwum.pl Sekretariat: tel/fax: 22 116 64 24 e-mail: pedodoncja@wum.edu.pl