STOMATOLOG W SZKOLE 2019 USTAWA

STOMATOLOG W SZKOLE 2019 USTAWA


11.09.2019

 · Według danych NFZ, w 2018 r. ze świadczeń w dentobusach skorzystało prawie 34 tys. dzieci i młodzieży, a w I kwartale 2019 r. – ponad 18 tysięcy. Od września dentysta w każdej szkole, ale tylko na papierze - czytaj tutaj>>

12.09.2019

 · W czwartek wchodzi w życie ustawa, która nakłada na szkoły obowiązek zapewnienia uczniom opieki stomatologicznej. Jednak tylko 720 szkół w Polsce ma gabinety dentystyczne, a zaledwie 7 tys. zawarło już umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wszystkich szkół w Polsce jest 25 tys. - To, czy w szkołach będą stomatolodzy, w …

Sejm uchwalił w piątek ustawę o opiece zdrowotnej nad uczniami. Mają ją sprawować: pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna oraz lekarz dentysta. W szkołach mają być gabinety profilaktyki zdrowotnej, dentyści mogą …

16.08.2019

 · 12 września zacznie obowiązywać nowa ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami. Zgodnie z nią każde dziecko ma mieć zapewnioną w szkole profilaktykę zdrowotną oraz opiekę stomatologiczną. Zarówno samorządowcy, jak i dentyści twierdzą, że zmiana przepisów nie poprawi uzębienia dzieci i młodzieży, bo nie zagwarantowano na to dodatkowych pieniędzy. Szkoda, bo …

11.09.2019

 · Dentysta w każdej szkole już od 12 września 2019 r. W dniu 12 września 2019 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami. Zgodnie z nią szkoła ma obowiązek zapewnić uczniom opiekę stomatologiczną.

Pod koniec maja 2019 roku prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami.Zakłada ona zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej w szkole ...

W gabinecie dentystycznym w szkole oraz w gabinecie dentystycznym prowadzonym przez podmiot wykonujący działalność leczniczą, z którym organ prowadzący szkołę zawarł porozumienie, o którym mowa w art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. poz. 1078), uczniowie tej szkoły korzystają ze ...

29.05.2019

 · Dentyści w szkołach – ustawa już z podpisem prezydenta. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o medycynie szkolnej. Zgodnie z jej zapisami, opieka zdrowotna nad uczniami w szkole ma objąć profilaktyczną opiekę zdrowotną oraz opiekę stomatologiczną.

Ustawa z 12 kwietnia 2019 r. weszła w życie 12 września. Od tego momentu uczniowie szkół podstawowych i średnich mogą skorzystać z opieki stomatologa i pielęgniarki. ... Gabinet stomatologiczny w przychodni, a nie w szkole. Sytuacja, gdy w szkole jest gabinet pielęgniarski, ale nie ma stomatologicznego, zdaje się być częstą ...