STOMATOLOGIA 4 WSK

STOMATOLOGIA 4 WSK


Poliklinika Stomatologiczna 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego jest placówką o ponad 50-letniej tradycji. Od 2010 r. kontynuujemy działalność w nowym budynku, aby lepiej służyć naszym pacjentom, stworzyć im komfortowe warunki leczenia oraz nieustannie …

Istnieje także możliwość zawarcia ze szpitalem umowy darowizny. Pieniądze można wówczas wpłacać bezpośrednio na konto 4. WSK, wcześniej kontaktując się z naszym pracownikiem. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 261 660 141, 261 660 779. Za każdy rodzaj wsparcia serdecznie Państwu dziękujemy.

Sekretariat stomatologii - 261 660 580; Pełnomocnik komendanta ds. pacjenta - 261 660 033; Rzecznik prasowy - 261 660 213; e-mail - rzecznikprasowy@4wsk.pl; Dział kadr - 261 660 704; Fax - 261 660 …

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław NIP: 899 222 89 56

Istnieje także możliwość zawarcia ze szpitalem umowy darowizny. Pieniądze można wówczas wpłacać bezpośrednio na konto 4. WSK, wcześniej kontaktując się z naszym pracownikiem. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 261 660 141, 261 660 779. Za każdy rodzaj wsparcia serdecznie Państwu dziękujemy.

Stomatologia: Stomatologia zachowawcza z endodoncją. gabinet nr 14, tel. 261 660 091; gabinet nr 13, tel. 261 660 459; Protetyka stomatologiczna. gabinet nr 13, tel. 261 660 459; Chirurgia stomatologiczna. gabinet nr 12, tel. 261 660 586; Ortodoncja. gabinet nr 15, tel. 261 660 455

Podmiot, który jest zainteresowany zawarciem umowy o badanie kliniczne z 4 WSKzP SP ZOZ jest zobowiązany do: a) Wystąpienia z prośbą o wstępną zgodę na przeprowadzenie badania klinicznego do Komendanta 4 …

Sekretariat klinicznego oddziału chirurgii naczyniowej i transplantacyjnej - 261 660 358; e-mail: chir.nacz@4wsk.pl. Koordynator Biura Poltransplantu - 261 660 155; e-mail: btr@4wsk.pl. Gabinet …

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu Internetowy System Biuletynu Informacji Publicznej , realizowany na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198) i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619).

KLINICZNY ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGII, DIABETOLOGII I CHORÓB METABOLICZNYCH. Ordynator – dr n. med. Justyna LISIEWICZ-JAKUBASZKO. Sekretariat: 261 660 238. Poradnia …