USŁUGI STOMATOLOGICZNE GTU


17.10.2020

 · Dla przypomnienia informujemy, że oznaczenia kodowe stosuje się w przypadku wystawiania faktur VAT dla przedsiębiorcy. Takie same usługi świadczone na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, dla których wystawia się paragony fiskalne nie muszą być oznaczane kodem GTU 12. Chyba że będzie miało miejsce …

GTU a usługi refakturowane Przygotowując się do dokonywania oznaczeń, warto dokładnie zweryfikować, czy sprzedawane towary lub świadczone usługi objęto obowiązkiem oznaczania kodami GTU. Należy również pamiętać, że oznaczanie kodami GTU dotyczy t akże usług refakturowanych (o ile zaliczają się do katalogu usług p ...

Kod GTU 02 ustawodawca przeznaczył dla towarów, które zostały wymienione w art. 103 ust. 5 aa o VAT (benzyny, lotnicze, silnikowe, gaz płynny, oleje napędowe, paliwa ciekłe oraz towary wymienione w art. 86 ust 2 ustawy o podatku akcyzowym, wymienione w załączniku nr 1.)

GTU_12 Usługi o charakterze niematerialnym: doradcze, księgowe, prawne, szkoleniowe, marketingowe, reklamowe oraz badania rynku i opinii publicznej. GTU_13 – Usługi transportowe i gospodarki magazynowej: transport drogowy towarów, ich magazynowanie i przechowywanie oraz wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą.

26.02.2019

 · Na podstawie powyższych przepisów zwolnione usługi medyczne na gruncie podatku VAT to takie, które służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawy towarów i świadczenia usług ściśle z tymi usługami związanych, wykonywanych w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze, a także ...

Przypomnijmy, że do końca 2010 roku przepisy ustawy o VAT stanowiły, że zwolnieniem od podatku od towarów i usług objęte są usługi stomatologiczne.. Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 18-20 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w kształcie obowiązującym od 1 stycznia 2011 roku, zwolnione z VAT są: 18) usługi w zakresie opieki medycznej, służące ...

Wyrażam zgodę na wykonywanie przez Centrum Medyczne ENEL-MED S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Słomińskiego 19 lok. 524, 00-195 Warszawa (dalej jako CM ENEL-MED) połączeń telefonicznych na podany powyżej numer telefonu, w celu przekazania treści marketingowych dotyczących CM ENEL-MED, w tym informacji handlowych dotyczących …

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego świadcząc usługi stomatologiczne wyłącznie na rzecz osób fizycznych. Działalność wykonuję osobiście, nie zatrudniając żadnych pracowników. Za wykonane usługi płacą sami pacjenci lub Narodowy Fundusz Zdrowia z którym mam podpisany kontrakt na usługi stomatologiczne na rzecz …

Które usługi medyczne są zwolnione z VAT? Odpowiedź na pytanie tytułowe jest łatwa w przypadku większości typowych usług medycznych. Jednak w wielu sytuacjach trudno jest jednoznacznie stwierdzić, czy dana usługa ma na celu profilaktykę, zachowanie, ratowanie, przywracanie, bądź poprawę zdrowia ludzkiego.

Z przepisów jednoznacznie wynika, iż zwolnieniu od podatku VAT nie powinny podlegać usługi medyczne, które nie mają na celu ochrony zdrowia.W związku z czym, by podlegać zwolnieniu z VAT, świadczenie usług powinno mieć cel terapeutyczny.Oznacza to, iż liczy się cel świadczonej usługi medycznej, a nie jej charakter.W tym znaczeniu cel terapeutyczny należy pojmować …