USŁUGI STOMATOLOGICZNE NA NFZ

USŁUGI STOMATOLOGICZNE NA NFZ


Adresy zakontraktowanych gabinetów, które pełnią dyżur stomatologiczny NFZ podaje na portalu ZIP (Zintegrowany Informator Pacjenta) w zakładce „gdzie się leczyć”. W okienku „nagła pomoc doraźna” trzeba kliknąć w pasek „Leczenie stomatologiczne …

07.02.2019

 · Gwarantowane świadczenia stomatologiczne, finansowane z NFZ nie zaspokoją wszystkich potrzeb i nie wystarczą, by należycie zadbać o stan …

Możesz wybrać dowolną placówkę lub dentystę, którzy posiadają podpisaną umowę z NFZ na udzielanie świadczeń stomatologicznych. W ramach leczenia stomatologicznego refundowane są m.in. świadczenia: ogólnostomatologiczne, chirurgii stomatologicznej (operacyjne leczenie jamy ustnej, np. usuwanie zębów),

W ramach świadczeń gwarantowanych pacjentom ubezpieczonym w NFZ przysługują ponadto: badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej - raz w roku; kontrolne badania lekarskie - 3 razy w roku; zdjęcia rentgenowskie wewnątrzustne; leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej; usunięcie kamienia nazębnego

Stomatologiczna pomoc doraźna dotyczy przypadków nagłych. W razie bólu zęba, gdy nie ma możliwości skorzystania ze świadczeń udzielanych w ramach umów z NFZ w gabinetach stomatologicznych w godz. 8-18, można skorzystać ze stomatologicznej pomocy doraźnej, realizowanej w godzinach wieczornych i nocnych, od 19.00 do 7.00 rano oraz całodobowo - w …

Wykaz świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty zakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane. Badanie, orzeczenia, czynności szczegółowe: badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej - 1 raz w okresie 12 miesięcy z wprowadzeniem zapisów w dokumentacji (obejmuje instruktaż w zakresie higieny jamy ustnej),

Na dzień 17-02-2021 w Polsce jest 396 placówek udzielających na NFZ świadczenia protetyk.Średni czas oczekiwania to 54 dni. W województwie z najkrótszym czasem oczekiwania średnio czeka się 2 dni, a w rejonie z najdłuższymi kolejkami jest to 181 dni.

1) 85130000 - 9 usługi stomatologiczne i podobne; 2) 85131000 - 6 usługi stomatologiczne; 3) 85131100 - 7 usługi ortodontyczne; 4) 85131110 - 0 usługi chirurgii ortodontycznej. § 4. Postępowanie, o którym mowa w § 1 pkt 1, ma na celu wyłonienie świadczeniodawców do realizacji świadczeń odpowiednio na obszarze terytorialnym: 1 ...

Podstawą hospitalizacji w ramach kontraktu z NFZ jest aktualne skierowanie. Jeżeli nie posiadasz skierowania, zgłoś się do lekarza, który je wystawi. Aby sprawdzić, czy Szpital Medicover wykonuje daną operację lub zabieg, zadzwoń pod numer …

Wolne terminy do Usługi Stomatologiczne - Stomatolog na NFZ Grodzisk Mazowiecki. Sprawdź wolne terminy i dane kontaktowe.