USŁUGI STOMATOLOGICZNE PKWIU


04.06.2003

 · Symbol PKWiU: Rodzaj usługi: 85.13: Usługi stomatologiczne: 85.13.1: Usługi stomatologiczne: 85.13.11: Usługi w zakresie ortodoncji: 85.13.11-00: Usługi w ...

Liczba wierszy: 55

 · Symbol PKWiU 2008: Nazwa grupowania: Stawka VAT poniżej 23%: CN: …

Przy użyciu nieruchomości i urządzeń medycznych Wnioskodawca będzie wykonywał jedynie usługi stomatologiczne. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług składającym deklaracje VAT-7. Symbol PKWiU dla świadczonych usług 85.13.12 Usługi stomatologiczne pozostałe. W związku z powyższym ...

26.09.2011

 · PKWiU, zatem nie może być ona stosowana celem ustalenia prawidłowej stawki podatku VAT. Przypomnijmy, że w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r. od podatku zwolnione były - sklasyfikowane w PKWiU 85 - usługi w zakresie ochrony zdrowia, z wyjątkiem usług weterynaryjnych.

PKWiU 10.13.99.0: Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z przetworzonego i zakonserwowanego mięsa, włączając mięso drobiowe: C: PKWiU 10.20.99.0: Usługi podwykonawców związane z przetwarzaniem i konserwowaniem ryb, skorupiaków i mięczaków: C: PKWiU 10.31.91.0

Jak było poprzednio. Do końca 2010 r. kwestia zwolnienia z VAT usług medycznych kształtowała się względnie jasno. Na mocy pkt 9 załącznika nr 4 do ustawy o VAT, zwolnione z VAT były „ Usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej (PKWiU ex 85) z wyłączeniem usług weterynaryjnych (PKWiU 85.2)".

PKWiU 2015 - Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wraz ze stawkami VAT - stosuje się ją w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej.

Przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować nową działalność po 1 stycznia 2008 roku rodzaj działalności definiują już według systemu PKD - 2007. Przejdź do klasyfikacji PKD 2007 Przedsiębiorcy, którzy działają już na rynku i rejestrowali działalność przed wejściem w życie ...

Ryczałt 2021 - nowe stawki i limity. Ryczałt 2021 - zmiany w stawkach i limitach. Ryczałt od 1 stycznia 2021 r. uległ istotnym zmianom, pojawił się nowy limit przychodów dający prawo do ryczałtu, obniżone zostały niektóre stawki ryczałtu oraz znacznie więcej działalności może obecnie korzystać z tej formy opodatkowania.