USŁUGI STOMATOLOGICZNE PODSTAWA ZWOLNIENIA Z VAT

USŁUGI STOMATOLOGICZNE PODSTAWA ZWOLNIENIA Z VAT


Przypomnijmy, że do końca 2010 roku przepisy ustawy o VAT stanowiły, że zwolnieniem od podatku od towarów i usług objęte są usługi stomatologiczne. Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 18-20 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w …

27.09.2011

 · 1. Zwolnienie od podatku VAT usług stomatologicznych 1.1. Zakres stosowania zwolnienia Obecnie obowiązującą, podstawową stawką podatku VAT jest stawka 23%. Została ona wprowadzona na podstawie art. 41 ust. 1 w powiązaniu z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z …

05.03.2018

 · Kiedy nie przysługuje prawo do zwolnienia z VAT. W sytuacji, gdy usługa nie jest wykonywana, a jedynie pozostaje w gotowości do wykonania, np. usługa gotowości do wykonania badania diagnostycznego, wówczas nie przysługuje prawo do zwolnienia z podatku VAT. Dla świadczenia usług gotowości do wykonania usług medycznych właściwą stawką podatkową jest 23%. W związku z czym wynagrodzenie za te usługi nie korzysta ze zwolnienia z podatku VAT.

Dentystka chciała wiedzieć czy, prowadząc działalność gospodarczą w zakresie opieki medycznej (świadczoną w prywatnym gabinecie - w ramach wykonywania zawodu lekarza dentysty, a służącą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia) może korzystać ze zwolnienia z VAT. Usługi te, zakwalifikowane jako PKD 86.23.Z, są na mocy art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z …

Do końca 2010 r. kwestia zwolnienia z VAT usług medycznych kształtowała się względnie jasno. Na mocy pkt 9 załącznika nr 4 do ustawy o VAT, zwolnione z VAT były „ Usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej (PKWiU ex 85) z wyłączeniem usług weterynaryjnych (PKWiU 85.2)". Chodziło wtedy o PKWiU 1997. Reklama.

Zdaniem fiskusa nie wszystkie zabiegi wykonywane przez stomatologów są zwolnione z VAT. Trzeba nim obciążyć np. wybielanie zębów. Katalog usług zwolnionych z VAT zawarty jest w art. 43 ...

Usługa stomatologiczna bez VAT, ale z zastrzeżeniami (foto: sxc.hu) Nie wszystkie usługi związane z ochroną zdrowia korzystają ze zwolnienia z podatku od towarów i usług. Zwolnienie takie jest nie tylko uzależnione od rodzaju świadczonej usługi, ale także od statusu podmiotu wykonującego te …

22.09.2020

 · W związku z tym nauczanie związane z przygotowaniem do wykonywania pracy zarobkowej na danym stanowisku bądź poszerzanie wiedzy z tego zakresu w celu wykonywania pracy zarobkowej również objęte jest zwolnieniem z VAT, gdy usługi te są świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty i wyłącznie w zakresie usług objętych …

Oprócz techników dentystycznych dostawy implantów i protez dokonują również stomatolodzy i oni również korzystają obecnie ze zwolnienia z VAT w odniesieniu do tych dostaw. Jednak wszyscy inni - importerzy, dystrybutorzy, przedstawicieli firm - producentów implantów, stosują nie stawkę 22%, ale stawkę VAT 7%.

Usługi medyczne są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 i dotyczą odpowiednio: pkt 18) usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze;