USŁUGI STOMATOLOGICZNE REFUNDOWANE PRZEZ NFZ

USŁUGI STOMATOLOGICZNE REFUNDOWANE PRZEZ NFZ


07.02.2019

 · Gwarantowane świadczenia stomatologiczne, finansowane z NFZ nie zaspokoją wszystkich potrzeb i nie wystarczą, by należycie zadbać o stan …

Możesz wybrać dowolną placówkę lub dentystę, którzy posiadają podpisaną umowę z NFZ na udzielanie świadczeń stomatologicznych. W ramach leczenia stomatologicznego refundowane są m.in. świadczenia: ogólnostomatologiczne, chirurgii stomatologicznej (operacyjne leczenie jamy ustnej, np. usuwanie zębów),

Pragniemy Państwa serdecznie poinformować o pozyskaniu przez naszą placówkę kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na usługi medyczne w zakresie stomatologii zachowawczej, chirurgii stomatologicznej oraz protetyki. Kontrakt wchodzi w życie z początkiem Lipca 2014 i od tego momentu wykonywane będą u nas badania oraz zabiegi refundowane z NFZ …

Protezy stałe są trwale połączone z zębami filarowymi za pomocą cementu lub innych materiałów czy specjalnych mechanizmów (np. śruby), uniemożliwiających wyjmowanie ich z jamy ustnej przez pacjentów (m.in. korony, mosty; ryc. 1). 1,3 U pacjentów dorosłych korony i mosty nie są refundowane przez NFZ.

Gabinety stomatologiczne udzielają świadczeń w ramach umów z NFZ w dni powszednie, zgodnie z harmonogramem pracy. Pacjentowi, który zgłasza się z bólem, świadczenie gwarantowane udzielane jest w dniu zgłoszenia. Pogotowie stomatologiczne (stomatologiczna pomoc doraźna) Stomatologiczna pomoc doraźna dotyczy przypadków nagłych.

Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki ... Leczenie stomatologiczne Leki refundowane Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień ... WAŻNE! Świadczenia gwarantowane, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia są w całości finansowane przez NFZ i nie podlegają współfinansowaniu przez pacjentów.

Wykaz świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty zakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane. Badanie, orzeczenia, czynności szczegółowe: badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej - 1 raz w okresie 12 miesięcy z wprowadzeniem zapisów w dokumentacji (obejmuje instruktaż w zakresie higieny jamy ustnej),

Kontrola wyników leczenia po jego zakończeniu obejmuje dzieci do ukończenia przez nie 13 lat. NFZ nie przewiduje napraw czy wymiany aparatu. Jak działa pogotowie stomatologiczne? Stomatologicznej pomocy doraźnej udziela się od godz. 19 do godz. 7 w dni powszednie oraz całodobowo w dni wolne od pracy i obejmuje tylko niezbędne świadczenia.

Świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży. ... NFZ nie refunduje aparatów stałych. źródło - Biuro Komunikacji Społecznej. Wszystkie aktualności. LogoSmall. Polityka prywatności i cookies. ... Narodowy Fundusz Zdrowia - Centrala ul. Rakowiecka 26/30 02-528 Warszawa.

Oferujemy świadczenia stomatologiczne w ramach usług refundowanych przez NFZ z zakresu: - Stomatologii zachowawczej - Endodoncji - Protetyki - Stomatologii dziecięcej - Profilaktyki stomatologicznej