USŁUGI STOMATOLOGICZNE W CIĄŻY

USŁUGI STOMATOLOGICZNE W CIĄŻY


20.05.2020

 · Usługi stomatologiczne dla kobiet w ciąży i w okresie połogu - Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia dnia 24 listopada 2004 r. (wraz z rozporządzeniem zmieniającym z dnia 6 maja 2008 roku) w sprawie wykazu …

Leczenie stomatologiczne podczas ciąży Zabiegi lecznicze korzystne w ciąży Dla kobiet w ciąży istotne jest systematyczne monitorowanie stanu jamy ustnej, przede wszystkim dlatego, by uniknąć sytuacji, w których mogą pojawić się ostre stany zapalne.

Wszyscy wiemy, jak ważną sprawą dla każdej przyszłej Mamy jest dbanie o jej zdrowie, ponieważ poprzez to dba także o zdrowie swojego nienarodzonego dziecka. Czytaliśmy wcześniej, że próchnica to jest choroba, którą wywołują bakterie, dlatego, jeżeli nie zdążyliśmy zadbać o zdrowie naszych zębów przed ciążą, teraz należy je wyleczyć jak najszybciej.

20.09.2018

 · Wiele obaw budzi nie tylko leczenie stomatologiczne, ale i samo znieczulenie kobiety w ciąży. Zupełnie niepotrzebnie! Znieczulenie miejscowe wykonywane podczas zabiegów stomatologicznych u kobiet w ciąży jest bezpieczne – zarówno dla matki jak i płodu.Wskazane jest takie, które nie zawiera adrenaliny, najbardziej polecana jest artykaina.

Dotyczy to w szczególności dzieci i młodzieży do 18. roku życia oraz kobiet w ciąży. Wybrane gwarantowane świadczenia stomatologiczne przysługujące wszystkim pacjentom. badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej jeden raz w roku kalendarzowym; badanie lekarskie kontrolne do 3 razy w roku kalendarzowym

wszystkich zębów u dzieci oraz kobiet w ciąży i połogu. leczenie protetyczne przy pomocy: ruchomej protezy częściowej, jeśli w szczęce brakuje 5 – 8 zębów lub jeżeli w szczęce brakuje powyżej 8 zębów (raz na 5 lat); całkowitej protezy, jeśli w szczęce lub żuchwie brakuje wszystkich zębów (raz na 5 lat).